Bütüncül (Holistik) Tıp
Doç.Dr. Ufuk Güney Özer

Bütüncül (Holistik) Tıp Nedir?


Holistik (Bütüncül) bakış açısı, insanın bir bütün olduğunu, bu bütünlüğünün içinde aynı zamanda daha da büyük bir bütünün parçası olduğunu kabul eder. Bütüncül yaklaşım, her bireyin kendine özgü bir tarzda kendisi, ailesi, çevresi, içinde yaşadığı toplum ve dünya ile çok derin düzeyde bir ilişki ve etkileşim içinde olduğu temeline dayanır. İnsanın sadece organ ve sistemlerden ibaret olmayıp, beden-zihin-duygu-ruh bütünlüğünde çok boyutlu bir varlık olduğunu benimser.

Bütüncül Sağlık bu çok boyutluluğun kapsamında kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal ve varoluşsal olarak kendi içinde bir "denge durumunda" olmasını önerir. Bu denge durumu, arzu edilen sağlıklı olma halini veya daha geniş bir anlatımla mümkün olan en uygun iyilik halinin gerçekleşmesinin tek yoludur. Bu bağlamdan bakıldığında iyilik hali, fiziksel sağlığı tanımlayan bir kelimeden ziyade beden-zihin-duygu-ruh arasındaki ilişkinin dengede olduğunu anlatır. Böyle bir iyilik halinin varlığında kişi kendisini sağlıklı, mutlu, bağlantıda, enerjik, dayanıklı ve güvende hisseder.

İnsan varolduğu andan itibaren kendine özgü bir "biriciklikle" yaşamını sürdürür. Bu biricik yaşamda, kişinin bütünlük değeri, iletişimi, bakış açısı, tutum ve davranışları, iyi hissetme hali, hastalık geliştirme şekli ve iyileşme yolu da tamamen kendisine özgüdür. Bütüncül Sağlık durumuna ulaşmak için "bütüncül sağlık yaklaşımı" önerilir. Bütüncül sağlık yaklaşımı, bilimsel tıbbın tanı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra, etkin ve bilimsel doğal yöntemlerle, kişiye özgü fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal ve varoluşsal boyutları içeren bir yaklaşımdır. Kişinin mümkün olan en uygun iyilik halini geliştirmesinde eğitici, koruyucu, önleyici ve tedavi edici bilimsel yöntemler sunar. Kişide gelişen sorunlara, o bireye özgü biricikliğin merkezinde yaklaşarak, bilimsel ve bütüncül yöntemlerle rehberlik eder. Doğanın bir parçası olan insan, doğada yaşayan diğer tüm canlıların sahip olduğu "doğal şifa" gücüne sahiptir. Bütüncül sağlık yaklaşımında amaç, şifa için en önemli kaynak olan bu doğal iyileşme gücünü ortaya çıkarabilmesinde kişiye yardımcı olmaktır.


“İçimizdeki doğal iyileşme gücü, şifa için en önemli kaynaktır”

Hippocrates (MÖ 460-375)