Aile/Bireysel Psikoloji
Doç.Dr. Ufuk Güney Özer

Aile ve Kişi Merkezli Psikoloji


Aile sistemlerinde kriz, travma, hastalık ve sağlık sorunlarında farkındalık ve çözüm oluşturmaya yönelik aile danışmanlığı, sistem dizimleri terapisi yönelimli aile dizimi yanı sıra bireysel danışanlarda kişilerarası ilişkiler psikoterapisi, kısa çözüm odaklı terapi, şema terapi, yas danışmanlığı, eft ve diğer farkındalık geliştirme yöntemlerinin uygulanması


Aile Merkezli Pskoloji

Aile danışmanlığı aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, tüm aile bireylerinin ya da bir kaç aile bireyinin katılımı ile aile danışmanı eşliğinde çözümlenmesidir. Var olan sorunların çözülmesinde; aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel öğeler geliştirilerek yardım edilir. Aile danışmanlığının amacı, aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen doğum, çocuğun okula başlaması, evlenme, bir aile bireyinin evden ayrılması, emeklilik, kronik hastalıklar, ölüm gibi durumsal ve gelişimsel konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının amacı ve hedefi; ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlama yolunda belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.


Sistem Dizimleri Terapisi Yönelimli Aile Dizimi

Bütüncül bir yaklaşım sunan Sistem Dizimleri Terapisi yönelimli Aile Dizimi çalışması; kişilere kendilerini, bilinçaltlarını, bedenlerini etkileyen duygusal dolanmışlıkları, aile yapılarını, atalardan aktarılan epigenetik ve duygusal yükleri, hayatlarında bütünü oluşturan parçalardaki aksayan etkileşimi görme ve tanıma olanağı sağlar. Sistem Dizimleri Terapisi yönelimli Aile Dizimi, insani sistemlere ait problemler üzerine çalışmak için geliştirilmiştir. Sistemik terapiler, fenomenolojik psikoloji, temsilciler algısı, derinlik psikolojisi ve somatik deneyimleme unsurlarının kendine özgü biçimde bütünleştirildiği kuramsal ve uygulamalı bir yöntemdir. Kişiler hayatlarında yüzleştikleri, deneyimledikleri ancak üstesinden gelemedikleri sorunların, fiziksel semptomların, hastalıkların, başarısız ilişkilerin, işyeri sorunlarının, travmaların, korkuların, mutsuzlukların ve arayışların ardında yatan dinamikleri görerek farkındalık geliştirirler. Farkındalıkla birlikte içlerindeki doğal şifayı harekete geçirme sürecini başlatırlar.