Sağlık Eğitimi
Doç.Dr. Ufuk Güney Özer

Koruyucu ve Önleyici Hekimlik Kapsamında Sağlık Eğitimi;

İyilik halini ve sağlıklı olma durumunu sürdürme ve sağlama sürecindeki en önemli faktör bilinçli bir farkındalıkla yaşamaktır. Bu bağlamda risk oluşturacak etkilerden kaçınmak, olumlu tutum ve davranışlar geliştirmek, kazanılmış iyilik halini sürdürmek için bilimsel kanıtlara dayanan korucuyu ve önleyici sağlık bilgisine ulaşmak çok önemlidir. Sağlıklı yaşlanma, yaşlı kişilerde ve çocuklarda ev düzeni, ergenlerde riskli davranışlar gibi.. Gereksinim duyduğunuz bilgilere ulaşmak, son bilimsel verilerin ışığında hazırlanmış, koruyucu ve önleyici hekimlik kapsamında bir sağlık eğitimi ile mümkün olur.


Sağlık Sorunu veya Hastalık Varlığında Hasta ve Aile Eğitimi;

Hastalık tanısı almış bir kişi için bu yeni durumu kabul etmek ve uyum sağlamak bir süreçtir. Beklenmeyen bu yeni gelişme karşısında, kişinin kendisi ile birlikte içinde yaşadığı tüm sistem, en başta da ailesi etkilenir. Bu hastalık ile birlikte nasıl yaşanır, bozulmuş denge nasıl yeniden kurulur, aile ortamı nasıl düzenlenir? Bütün bu belirsizlikler büyük bir kaosa ve üzüntüye neden olur. Hastalık ile birlikte yaşamayı öğrenmede, kaostan çıkıp düzeni sağlamada ve bozulmuş dengeyi yeniden kurmada en önemli rehber bilgidir. Bilgi bize gerekli değişimi yapabilmek, uyum sağlayabilmek ve dengeyi yeniden kurabilmek için gerekli gücü verir. Kişi ve aileye yönelik "hasta eğitimi", zorlu olan bu sürecin aşılmasında yol gösterir ve yardımcı olur.