Wellness (İyilik Hali)
Doç.Dr. Ufuk Güney Özer

Wellness nedir?


1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü sağlığı yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden "tam bir iyilik hali" olarak tanımlamıştır.
İyilik Hali ya da artık dilimize yerleştiği şekli ile Wellness bir hedeftir. Bütüncül sağlığın ifadesi olan beden-zihin-ruh-duygu entegrasyonudur. Kişinin kendi iradesi ile sorumluluk alarak verdiği bir karardır.  Welness bir yaşam biçimidir ve süreklidir.Wellness bir gelişim farkındalığıdır. Değişim ve büyüme yolunda dinamik bir süreçtir. Wellness yaşam kalitesini yükseltir. Hayatın tüm alanlarında daha mutlu ve doyumlu yaşamak için bir hedef sunar.
Wellness bir seçimdir. İyi olmayı seçebilirsiniz.

Wellness hangi alanları içerir?wellness iyilik hali

Fiziksel Boyut; Sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürmek için kişinin kendi sorumluluğunu farketme yeteneğidir. Sağlıklı bir beden, iyi beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli bir uyku, zararlı alışkanlıklardan ve riskli davranışlardan kaçınma, sağlık ile ilgili bilgi edinme, düzenli sağlık kontrolü ve tıbbi destek arama ile ilişkilidir.

Zihinsel Boyut; Kişinin zihnini yeni fikirlere, kavramlara ve deneyimlere açabilme yeteneğidir. Zihinsel olarak aktif olma, açık fikirlilik, yaratma ve deneyimleme arzusu, merak etme duygusuna sahip olma, sosyal çatışmalara problem çözme stratejilerini uygulayabilme ve ömür boyu öğrenme ile ilişkilidir.

Duygusal Boyut; Kişinin kendisini anlama ve hayatın getirdiği zorluklarla baş edebilme yeteneğidir. Kişinin kendisi ile olan ilişkisi, duygularının farkında olması, olumlu ve olumsuz duygularını uygun bir şekilde ifade edebilmesi, gerçekçi inançlar temelinde bilgiyi doğru olarak işleme ve algılaması ile ilişkilidir. Kişinin kendisini olduğu gibi kabul edebilme, kendisi ve başkalarıyla samimi ve maskesiz ilişkiler kurabilme becerisidir.

Sosyal Boyut; Aile bireyleri ve özellikle aile bireyleri dışındaki kişilerle iyi ilişkiler kurma yeteneğidir. Arkadaşlık ve sosyal ilişkiler, başkalarına güven duyma kapasitesi, başkaları tarafından anlaşılabildiğini hissetme, etno-kültürel varlığını ifade etme ve sosyal destek ile ilişkilidir.

Ruhsal Boyut; Kişinin huzurlu ve uyumlu bir yaşam yaratabilmesidir. İnsanın, beden ve zihnin bütününden daha fazla bir varlık olduğu farkındalığı ile ilgili kişisel inançları, değerleri ve davranışları ile ilişkilidir. Daha yüce bir güce inanmak, iyimserlik ve umut, dua etmek, dini ve ruhani ibadet, meditasyon, kendisine ve diğer canlılara şefkat duymak, aşkınlık bilinci ve evrenle birlik olma duygusunu taşımak, iç huzur ve tekamül yolunda ilerlemek gibi özellikleri vardır. Doğmuş olduğu hayata yönelik yaşama isteği, yaşam amacını ve anlamını bulma yolundaki arayışı dahil olduğunda insanın varoluşsal boyutu ile kesişir.

Mesleki Boyut; Kişinin mesleği ve seçtiği kariyer alanında kişisel tatmin bulurken, hayatının diğer alanlarındaki dengeyi koruma yeteneğidir. Mesleği ve yaptığı iş arasındaki uyum, iş yaşamında tatmin olması, yeteneklerini uygun kullandığını farketmesi, iş yükünü kaldırabileceğine dair duygusu, iş güvencesini hissetmesi, çalıştığı iş ortamında takdir edildiğine dair hissiyatı, iş ortamı ve çevresi, mali kazancı ve finansal durumu, yaptığı iş ile topluma verdiği katkı ile ilişkilidir.

Finansal Boyut; Kişinin para ile ilişkisi ve kaynaklarını yönetebilme yeteneğidir. Paranın; fiziksel, duygusal ve ruhsal yönü ile içice geçmiş olan bir dengeyi sürdürme becerisidir. Kişinin mevcut finansal durumunu anlaması, olabilecek finansal değişiklikler karşında hazırlıklı olarak bu durumu ile ilgilenmesidir.

Çevresel Boyut; Kişinin çevrenin korunması ve çevre kirliliği ile ilgili sorumluluğunun farkına varma yeteneğidir. Evi, içinde yaşadığı toplum, çevre ve gezegen için üzerine düşenleri yaparak bu sorumluluğunu yerine getirebilmesidir. Çevrenin korunması, çevre ve hava kirliliği, temiz su ve kaliteli besinlere ulaşabilme, yaşanılan konut şartları, kişisel güvenlik ve refah düzeyi ile ilişkilidir.