Homeopati
Doç.Dr. Ufuk Güney Özer

Homeopati Nedir?


“Homeopati” belli yasalara ve ilkelere dayanan bütüncül bir tedavi yöntemdir. Homeopati terimi; eski Grekçe “Homoios” (Benzer) ve “Pathos” (Hastalık) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Homeopatinin temel ilkesini “Benzeri benzer ile tedavi etmek” yani “Similia Similibus Curentur” oluşturur. Buna göre; "Sağlıklı insanda hastalık belirtileri oluşturabilen herhangi bir maddenin çok düşük dozları, hasta bir bireyde bu belirtileri ortadan kaldırıp iyileşmeyi sağlayabilir." Homeopatinin üstüne kurulduğu “similia similibus currente” yani “benzer benzeri tedavi eder” ilkesi aslında insanlık tarihi kadar eskidir. Eski Çin, Hint, Mezopotamya, Maya ve Kızılderili tıp-şifa kültürlerinde var olup, değişik yöntemlerle uygulanan bir ilkedir. Günümüz tıbbının ilk sistemli kurucusu olarak kabul edilen Hipokrat tarafından da dile getirilip, uygulanmıştır. Homeopati yaklaşık 250 yıl kadar önce Dr. Samuel Hahnemann tarafından belirli ilkeler temelinde geliştirilerek dünyaya sunulmuştur.

homeopati

Yaşam Gücü ve Şifa


Her canlı kendi içinde barındırdığı doğal bir şifa gücüne sahiptir. Bu doğal şifa gücü ile organizmasını iyileştirebilir. Homeopatinin amacı, bu doğal şifa sistemini harekete geçirerek, vücudu iyileşme ve şifa sürecine sokmaktır. Peki bu şifa süreci hangi prensibe bağlıdır?
Dr. Hahnemann sağlığın ve hastalıkların nedenlerini "Yaşam Gücü” diye adlandırdığı, görülemeyen dinamik bir güç kavramı ile ilişkilendirmiştir. Hastalığın ortaya çıkışında temel olarak anlaşılması gereken “Yaşam Gücü” dür.
Hahnemann "Yaşam Gücünü" şöyle ifade etmektedir; "Sağlıklı durumdayken mutlak bir hakimiyeti olan ve fiziksel bedene (organizmaya) hayat veren manevi yaşam gücü (dynamis) vücudun tüm kısımlarının his ve faaliyetlerini, hayranlık uyandıran bir uyum içinde tutmaktadır. Böylece içimizdeki akıllı güç, bu sağlıklı ve hayat dolu aracı, varoluşumuzun en yüksek amacına hizmet etmek için özgürce kullanabilmektedir.”
Yaşam Gücü, hastalıkta ve sağlıkta organizmayı canlı tutan, tüm hislerini ve hayati işlevlerini devam ettirmesini mümkün kılan yaşam prensibidir.
Homeopatide beden, zihin, duygu ve ruh birbirinden ayrı olarak kabul edilmez, hepsi bir bütündür. Homeopatide hastalık tanımı; bedenin, zihnin ve ruhun “bütün olarak” etkilenmesi, organizmanın tamamının dengesinin bozulmasıdır. Hastalığın sebebi bir organda meydana gelen bozukluk değildir. Organizmayı hayatta tutan yaşam gücünün dinamik unsurlarındaki bozulmadır. Homeopati organların değil, kişilerin hastalandığını kabul eder. Homeopatide hastalık yok, hasta kişi vardır.
Hastalık belirtileri ve bulguları, hastalık ile mücadele eden vücutta ortaya çıkan değişikliklerdir. Bedenin, daha geniş anlamda organizmanın bir ifadesi ve dışa vurumudur. Homeopati ortaya çıkan bu belirtileri olduğu gibi ele alır. Bedenin savunma sistemine ait işaretler olarak kabul ederek, bu belirtileri bastırmaya çalışmadan kişiyi bütüncül olarak beden, zihin ve ruh düzleminde değerlendirir.


Homeopati nedir?

Homeopati Kişiye Özel Bütüncül Bir Tedavi Yöntemidir.


Varlık bulan her canlı eşsizdir. Her bireyin fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel özellikleri benzersiz olup, kendine özgüdür. Dolayısı ile her birey kendine özgü bir tarzda hastalanır. Kişinin "yaşam gücü" nasıl kişiye ait eşsiz bir güç ise, belirtiler ve bulgular da tüm düzlemlerde kişiye özeldir. Kişiye özel belirtiler homeopatik değerlendirmede çok önemli bir yer tutar. Homeopatik görüşme sırasında kişi hayatının tüm boyutları ile ele alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda hastaya özel, tamamıyla doğal maddelerden (bitkiler, mineraller, organik ürünler, doku ekstreleri) hazırlanmış tek bir remedi (karışım, ilaç) seçilir. Remediler hazırlandıkları maddelerin enerji verici özelliklerinden faydalanarak vücuttaki "doğal iyileşme gücünü" uyarırlar. Kaybedilmiş uyum ve dengeyi tekrar sağlayarak, savunma ve iyileşme sistemlerini güçlendirirler. Kişinin etkilenmiş "yaşam gücünü" yeniden harekete geçirirler. Homeopati, hastalık halinin iyileştirilmesine ek olarak, iyilik halinin sürdürülmesine de eşit oranda önem verir. İyilik halinin sürdürülmesi organizmanın yaşam gücünün dengede olduğunu gösterir.


Homeopatik Tedavi Nedir?


Homeopati tamamlayıcı ve tedavi edici bütüncül bir tıp yöntemidir.

Homeopati hangi durumlarda kullanılabilir?

 • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve dengelenmesi gereken her durumda,
 • Fiziksel ve duygusal her türlü dengenin bozulduğu durumlarda destek ya da tedavi amaçlı,
 • Kimyasal ilaç yan etkilerinin azaltılması gereken durumlarda kullanılabilir.

 • Homeopati ilkesel olarak doğayla ve hastanın benliğiyle tam uyumlu olduğu için her yaştaki ve her koşuldaki bütün canlılar için kullanılabilir.

  Remedilerin yan etkisi var mıdır?
  Remediler, hastanın kendi yaşam gücüyle çalıştığı için doğru seçilmiş bir remedinin yan etkisi yoktur.

  Homeopati nasıl uygulanır?
  Homeopati, tek başına uygulanabildiği gibi, destek ve tamamlayıcı tedavi olarak da kullanılabilir. Homeopatik tedavi sırasında gerektiği takdirde başka ilaçlar kullanılabilir. Başka ilaçların kullanılması halinde durumdan homeopati hekiminizin haberdar olması gerekmektedir.
  Bazı durumlarda kimyasal ilaç kullanımınızı azaltıp, size homeopatik bir remedi verebilmektedir. Bazı kimyasal ilaçların kullanımı sırasında da, homeopatik remedilerin kullanımının ve dozunun değişmesi gerekmektedir.

  Homeopatik tedavi ne kadar sürer?
  Homeopati tedavisinin süresi kişinin yaşam gücünün yerinde ve güçlü olmasına bağlıdır. Aynı hastalığın tedavisi bir hastada bir ayda gerçekleşirken, diğer bir hastada senelerce sürebilir. Akut olgularda tedavi hemen veya çok kısa sürede gerçekleşir. Kronik hastalıklarda, özellikle hastanın bir çok tedavi deneyip çaresiz kaldıktan sonra homeopatiye başvurduğu durumlarda ise sonuca hızlı ulaşmak zordur. İyileşme süresi her hasta için değişiklik gösterir.
  Homeopatik tedavide iyileşme belli sıra ve ilkeler doğrultusunda olur. Homeopati hekimi bu süreci takip ederek iyileşmeyi izler. İyileşme sürecinde belirli bulguların kaybolması, daha enerjik hissetme, daha güçlü bağışıklık sistemi ve iyilik halinde artış gözlenir. Değişikliğin oluşması zaman alsa da genelde kalıcıdır.


  "Nerede yaşam varsa orada ümit vardır.”
  Homeopat Dr. M.G. Blackie