Doç.Dr. Ufuk Güney Özer


Homeopati,
Aile ve Kişi Merkezli Psikoloji,
Sağlık Eğitimi


parallax backgroundBütüncül (Holistik) Tıp
nedir?

Holistik (Bütüncül) bakış açısı, insanın bir bütün olduğunu, bu bütünlüğünün içinde aynı zamanda daha da büyük bir bütünün parçası olduğunu kabul eder. Bütüncül yaklaşım, her bireyin kendine özgü bir tarzda kendisi, ailesi, çevresi, içinde yaşadığı toplum ve dünya ile çok derin düzeyde bir ilişki ve etkileşim içinde olduğu temeline dayanır.

Makalelerim